پریزما یا بیلبوردهای سه وجهی

با گذر زمان و پیشرفت در زمینه های تبلیغاتی بیلبورد هایی با سه وجه برای تاثیرگذاری بیشتر طراحی شدند تا با طراحی تبلیغات در سه وجه ای بیلبوردها توجه بیشتری را جلب کنند و بیشتر در ذهن ها جا پیدا کنند و این همان هدفی است که یک تبلیغ موفق آن را دنبال می کند.

پریزما یا بیلبوردهای سه وجهی

1397 بهمن 9 | نوشته شده توسط : آپرین گرافیک

پریزما یا بیلبوردهای سه وجهی:

زمانی که بحث از بیلبوردهای تبلیغاتی می شود ، ناخودآگاه ذهن درگیر بیلبوردهایی می شود که در بزرگراه ها شاهد آن ها هستیم، و حتی گاهی ممکن است یک تبلیغ یا یک برند را یادآور شویم ، که علت این امر اشاره به قدرت تبلیغ یک بیلبورد دارد.

بیلبوردها می توانند به علت قابلیتی که دارند بیشترین تاثیرگذاری را در بین ابزارهای تبلیغاتی داشته باشند.

  • از قابلیت های بیلبوردها می توان به نکات زیر اشاره کرد:
  • بزرگی تصویر که وسعت دید بسیاری را شامل می شود
  • وضوح تصویر
  • به علت نو بودن ظاهر بیلبوردهای سه وجهی توجه مخاطبان بسیاری را شامل می شود
  • به علت دور از دسترس بودن نمی توان پاره کرد یا دور انداخت
  • با نصب در بزرگراه ها و جاهای پر رفت و آمد بیشتر در دید مخاطبان می باشد

با گذر زمان و پیشرفت در زمینه های تبلیغاتی بیلبورد هایی با سه وجه برای تاثیرگذاری بیشتر طراحی شدند تا با طراحی تبلیغات در سه وجه ای بیلبوردها توجه بیشتری را جلب کنند و بیشتر در ذهن ها جا پیدا کنند و این  همان هدفی است که یک تبلیغ موفق آن را دنبال می کند.

به علت اینکه این بیلبوردها در بزرگراه ها نصب می شوند و در مسیری پر رفت و آمد هستند مخاطبان بیشتری را شامل  می شوند و به دلیل برخوردار بودن از ظاهری نو که امروزه انواع بسیاری در نشان دادن تبلیغ روی این بیلبوردها موجود می باشد ، ناخودآگاه مخاطبان را به سمت خود کشانده و بدون راه گریزی خود را به نمایش دید عموم می گذارد . و با در بر گرفتن توجه به خود ، تبلیغات در ذهن ها حک می شود.

امروزه بیشتر شرکت های قدرتمند صنعتی و تجاری رو به بیلبوردهای سه وجهی برای تبلیغات خود آورده اند. و تجربه نشان داده طرح هایی موفق بوده اند که در طرح از متن استفاده نشده و طراحی تبلیغ به گونه ایی باشد که خود تصویر بیانگر هدف و مظور باشد.

شرکت آپرین با بیش از 14 سال سابقه طراحی در این زمینه و جلب رضایت مشتری ها تا به امروز سعی داردبا ارائه طرح های فکر شده موفقیت شما را در این زمینه تضمین نماید.