تبلیغ خلاقانه چیست ؟

امروزه تبلیغات به روشهای مختلف و گوناگونی را در محیط اطرافمان خود را به ما نشان می دهد.

تبلیغ خلاقانه چیست ؟

1397 آذر 20 | نوشته شده توسط : آپرین گرافیک

ما باید بدانیم که کدام تبلیغ اثرگذاری بیشتری داشته و برای فروش محصول مورد نظر مناسبتر می باشد و برای رسیدن به این جایگاه لازم است ، تبلیغاتی اثربخش داشته باشیم، یکی از ملزومات تبلیغات اثربخش ، داشتن خلاقیت می باشد.
 خلاقیت ، عامل  ایجاد کننده تمایز و مزیتی در میان سیل انبوه تبلیغات است.
آژانس تبلیغاتی آپرین با ابیده های خلاقانه برای جلب توجه ، درگیری ذهنی و تغییر دیدگاه مردم بکار می روند تا درآخر کار بتوانیم پیام برند یا محصول شما را به قویترین شیوه به مخاطب انتقال دهیم.
برای داشتن یک تبلیغات خلاقانه چندین نکته ظروری است:
داشتن شجاعت در شکستن سنت های رایج ، دوری از چهارچوب های دست و پا گیر ، داشتن شیطنت در تبلیغات و سر زدن به جاهایی که کسی انتظارش را ندارد و ما در آپرین ، برای اثر بخشی تبلیغات خلاقانه شما این نکات را در نظر گرفته ایم.
پنج بعد خلاقانه که در آپرین مد نظر گرفته ایم:
_ گسترش و بسط : نوعی تبلیغات که در آن امکان دارد جزئییاتی پیش بینی نشده و ایده هایی باشد که احتمال پیچیده شدن یا برگ شدن را داشته باشند
_ ارزش هنری : یک نوع تبلیغات خلاقانه که ارزش هنری تبلیغ از لحاظ رنگ ، تصویر ، صدا و ویدئو متمایز و هنری باشد.
_ ناب بودن : تبلیغاتی خلاق که شامل المان های شاداب و هیجان انگیز باشد و با استفاده از راه های بصری و نوشتاری به هنجارشکنی بپردازد.
_ انعطاف داشته باشیم : خلاقیت در تبلیغاتی که در میان قشرهای جامعه و محصولات گوناگون هماهنگی ایجاد کند
_ترکیب : تبلیغات خلاقانه ایی که وسیله آنها اشیاء و ایده ها با هم ترکیب میشوند 

خلاقیت یعنی داشتن ایده جدید همراه با ابتکار عمل ، که هر فرد ممکن است به روش های گوناگون  و فردی آن را پدید آورد . بنابراین توضیح راهکارهای خلاقیت عملا غیرممکن است اما آپرین با بررسی روند شکل گیری تبلیغات خلاقانه و راه های موثر و موفق در این زمینه پرداخته ایم تا همراه با شما بتوانیم تبلیغاتی خلاقانه را خلق و به اجرا در آوریم