هویت سازمانی ، قدمی برای رسیدن به هدف

هویت سازمانی در واقع هویت یک شرکت یا یک کارخانه می باشد که در ذهن عموم مردم یا مشتریان و یا سرمایه گذاران گنجانده شده است .

هویت سازمانی ، قدمی برای رسیدن به هدف

1397 دی 29 | نوشته شده توسط : آپرین گرافیک

هویت سازمانی ، قدمی برای رسیدن به هدف :

هویت سازمانی در واقع هویت یک شرکت یا یک کارخانه می باشد که در ذهن عموم مردم یا مشتریان و یا سرمایه گذاران گنجانده شده است .در واقع تصویر بصری می باشد که ارتباط مستقیم دارد با میزان فروش و فعالیت های اقتصادی .

هویت سازمانی شامل تمام موارد تبلیغاتی می باشد ، که همه موارد در کنار هم برای پیشبرد سازمان بسوی هدف مورد نظر به کار گرفته می شوند که با دیدن هر کدام از این ابزار آن سازمان و ویژگی ها و اهداف آن در ذهن افراد و مشتریان و سرمایه گذارن به صورت مشترک تداعی می شود . در واقع هویت سازمانی آن سازمان را ، متمایز و قابل تشخیص می کند.

تمام ایزار های تبلیغاتی  از جمله :

            طراحی لوگو، نشانه –نوشته، رنگ، بسته بندی ، طرح روی بسته بندی و ..... را شامل می شود.

هویت یک ویژگی است که باعث ورود به صحنه رقابت می شود و تاثیرگذاری بسیاری برای شرکت یا سازمان دارد ، و می تواند سازمان مذبور را وارد صحنه رقابت کند ، ولی اگر، به درستی و با فکر و با رفتارشناسی ایجاد و طراحی شود .

آپرین در این مورد سعی بر این دارد که با ایجاد و طراحی ، طرحی که پشت آن با بررسی رفتار داخلی سازمانی ، و بررسی ویژگی های آن و شناخت اهداف است. تا بنواند این پروژه را به سمتی هدایت کند که مشتری و یا سرمایه گذاران هنگام آشنایی با هویت یک سازمان تمام اهداف و ویژگی های آن را حس کرده و درک کند ، بطوری که هویت یک سازمان خود گویای همه چیز باشد.

یک سازمان یا یک شرکتی موفق می باشد که بتواند در تعیین اهداف خود بدرستی عمل کند. گاهی با پرسش اهداف برخی از شرکت ها با این جواب مواجه می شویم که هدف ما رقابت با سازمان های قدر می باشد و توسع کار خود تا جایی که بتوان از این سازمان ها پیشی گرفت و بازار را در دست بگیریم و مشتریان فقط ما را بشناسند . ولی این هدف درست نمی باشد یا به قولی هدفی نمی باشد که بتواند ما را موفق کند.

هدفی درست تعیین می شود که شاخص و با در نظر گرفتن اصول شناختی مشتری باشد. همچون شرکت اپل یا آکیا که شرکت های موفقی در تعیین اهداف خود می باشند که باعث شده است هویتی شاخص داشته و مشتریان بسیاری را جذب کرده و در فعالیت ای اقتصادی خود نیز موفق باشد.

اگر بخواهیم در مورد اهداف این شرکت ها توضیح دهیم این گونه بیان می شود که هدف شرکت آکیا ایجاد زندگی بهتر با ارائه کالاهای متنوع و مقرون به صرفه است که بسیاری از افراد توانایی خرید آن را داشته باشند. و یا هدف شرکت اپل ارائه برنامه های سخت افزاری یا نرم افزاری نو آورانه برای ارائه به مشتری است که سهولت را برای مشتری ایجاد می کند.

تعیین هدف باری یک شرکت و یا یک سازمان به این دلیل حائز اهمیت می باشد که بتوان به کمک آن هدف تمام کارکنان آن سازمان را یکی کرد تا با یکی شدن هدف تمام کارکنان و با کمک هم فعالیت ها را در راستای هدف پیش برد.