امور نمایشگاهی (غرفه آرایی)

غرفه های نمایشگاهی یک ابزار قدرتمند تبلیغاتی است که در آن محصولات و خدمات شرکت ها به معرض نمایش گذاشته می شود

امور نمایشگاهی (غرفه آرایی)

1397 دی 16 | نوشته شده توسط : آپرین گرافیک

امور نمایشگاهی (غرفه آرایی)

غرفه های نمایشگاهی یک ابزار قدرتمند تبلیغاتی است که در آن محصولات و خدمات شرکت ها به معرض نمایش گذاشته می شود.هر شرکت و هر سازمان برای خد غرفه جداگانه ایی را تدارک می بیند تا در آن محصولات و خدمات و دلیل شرکت در نمایشگاه را به مخطبان عرضه کند.به طور خلاصه و با بیانی واضح ، غرفه های نمایشگاهی یک تصویر چند بعدی از محصول و خدمات می باشد که یک وسیله قدرتمنده بازاریابی و فروش می باشد.به همین علت سعی می شود تا منظر و دکوراسیون ای غرفه ها به گونه ایی باشد که هم معرف محصول بوده و هم بتواند از دید تبلیغاتی محصول را تبلیغ نماید. بطوری که در ذهن اذعان عمومی به عنوان یک محصول شناخته شده باقی مانده و بتواند ذهن را آماده پذیرش آن خدمات و محصول نماید . به گونه ایی که بعد از تمام شدن زمان نمایشگاه نام ان محصول در ذهن مخاطب بماند و پیگیر محصول باشد.

طراحی غرفه یا همان غرفه آرایی ملزوم یک تخصص در زمینه طراحی می باشد ، و باید توسط یک ذهن خلاق طراحی و کار شود تا بتواند معرف یک محصول یا خدمات باشد .

کانون بزرگ آپرین با وجود طراحان خلاق و خبره در این زمینه و با تشکیل اتاق فکرو همفکری و ارائه طرح شاخص برای شما همراهان عزیز افتخار این را دارد که با شما در این زمان حساس پا به پا آمده و شما را تا نتیجه مطلوب همراهی کند .

آپرین بر این باور اسن که غرفه های نمایشگاهی فقط یک انبار محصولات نیستند که ، بدون هیچ طراحی و فکری در غرفه ها به نماش گذاشته شوند بلکه یک اثر هنری و یک طرح مهندسی می باشند که نشان دهنده ذوق ، سلیقه و معرف فکر و تصمیم پشت محصوا ارائه شده هستند.

در طراحی یک غرفه نمایشگاهی می توان از ابزار تبلیغاتی مختلفی استفاده کرد . همانند: پوسترها ، استندها و ...

که باعث شود غرفه مخاطبان زیادی را جذب خود کند به طوری که مخاطب بخواهد زمان بیشتری را در غرفه مانده و صرف شناخت محصول کند. لذا ما سعی داریم با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مختلف این جذب و تاثیرگذاری را بیشتر کنیم به گونه ایی که مخاطب تمایل بیشتری را برای شناخت محصول از خود نشان دهد و بیشتر ترغیب شود.

امیدوار هستیم که بتوانیم شما دوستان و همراهان عزیز را در این راه بگونه ایی همراهی کنیم که بتوانید به نتیجه ایی که خواستار آن هستید برسید.