انواع برندسازی

• برندسازی اینترنتی • برندسازی شخصی • نشان تجاری

انواع برندسازی

1397 دی 15 | نوشته شده توسط : آپرین گرافیک

انواع برندسازی:

  • برندسازی اینترنتی
  • برندسازی شخصی
  • نشان تجاری   

برندسازی اینترنتی:

همان طور که گفته شد ، در مسیر و فرآیند برندسازی تبلیغات یکی از اصول برندسازی محسوب می شود تا مشتری و افراد با این برند آشنا شوند. به این منظور برای شناخت بیشتر افراد از محصول و برند مورد نظر از تبلیغات اینترنتی استفاده می کنند. به دلیل استفاده مردم از اینترنت و صفحاتی چون توییتر و فیس بوک و ...

این کار می تواند با استقبال و نتیجه ی بیشتری همراه باشد. محتوای عالی سایت و حالت گرافیکی آن با در نظر گرفتن رفتار مشتری و بازدید می تواند تاثیر این کار را در قبال تبلیغات چند برابر کند.

برندسازی اینترنتی یکی از نکات کلیدی یک محصول می باشد ، چون افراد مختلف و کمپانی های بسیاری برای شناخت از خدمات ارائه شده و آشنایی با محصول از آن استفاده می کنند.

برندسازی شخصی:

برندسازی شخصی مانند برندسازی تجاری ،یک فرآیند است.ولی با این تفاوت که در برندسازی تجاری برای یک کمپانی یا یک کانون بزرگ طراحی برند انجام می شود.ولی برای برندسازی شخصی ، برای حرفه و یا محصول یک فرد خاص این طراحی انجام می شود به بیانی دیگر در برندسازی شخصی از نام خود شخص برای نام محصول استفاده می شود. درست است که خودیاری و افزایش مهارت ها از زمان های بسیار دور مورد قبول بوده است ولی امروزه به کمک برندسازی می توان حرفه و محصول را مطرح کرد.

در برندسازی شخصی این اصل بیان می شود که خود محصول باید به گونه ایی باشد که بتواند توان موفقیت خود را نشان دهد. در واقع کل این فرآیند مربوط به یک شخص می باشد نه یک سازمان یا کمپانی

نشان تجاری:

نشان تجاری به هرگونه رنگ ، نماد یا تصویری گفته می شود که بیانگر یک محصول باشد و آن را از دیگر محصول ها متمایز کند تا بتواند با به تصویر کشاندن این نشان محصول در ذهن بیننده تداعی شود. اگر این نشان تجاری ثبت شود درای اعتبار حقوقی است و تحت حمایت قانونی است.

گاهی نشانه های تجاری شکل اصلیشان را از حرف های محصول یا خدمات می گیرند و گاهی به صورت ترکیبی و معما گونه یک نشان تجاری را می سازند و در بعضی از نشانه ها یک تصویر می تواند یک نشانه تجاری باشد .

گاهی بعضی از شرکت ها نمادی را انتخاب می کنند که شعار خاصی را در بر می گیرند.