معرفی و شناخت تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی به تبلیغاتی گفته می شود که خارج از خانه برای جذب مشتری بکار برده می شود.

معرفی و شناخت تبلیغات محیطی

1397 دی 9 | نوشته شده توسط : آپرین گرافیک

تبلیغات محیطی با نگاهی آپرینی:

تبلیغات محیطی به تبلیغاتی گفته می شود که خارج از خانه برای جذب مشتری بکار برده می شود.

 می باشد. این نوع تبلیغ بهترین نوع تبلیغ می باشد که برای جذب مشتری بکار برده می شود.    Popنام علمی تبلیغات محیطی

در دید بودن ای نوع تبلیغ او را نسبت به انواع دیگر شاخص تر می کند ، چون شما در مقابل تبلیغی هستید که نمی توانید آن را نبینید. ناخوداگاه در منظر شما قرار می گیرد ، و شما ناخواسته با این نوع تبلیغ در ارتباط هستید. به این علت ممکن است شما بیشر از یک بار با یک تبلیغ محیطی برخورد کنید ، به همین علت بهترین گزینه برای تبلیغ می باشد .و به همین دلیل است که بسیاری از خواهان تبلیغ این گزینه را اتخاب می کنند.

با بیانی ساده تر اگر بخواهیم ابن نوع تبلیغ را توصیف کنیم ، باید اشاره ایی کنیم به بیلبورد ها که شاخه ایی از تبلیغات محیطی هستند. زمانی که شما در حال رانندگی هستید نا خواسته با تبلیغاتی که روی بیلبوردها هستند برخورد می کنید. تنها راه شما برای ندیدن این تبلیغ رانندگی با چشمان بسته است.

ممکن است شما از یک مسیر چند باری در طول هفته عبور کنید و در حین عبور با این تبلیغ برخورد کنید که ناخوداگاه ضمیر شناختی شما را نسبت به شناخت این تبلیغ بالا می برد و این یعنی چیزی که یک تبلیغ محیطی می خواهد.

تبلیغات محیطی یکی از قدرتمندترین ابزار تبلیغ می باشد که می تواند کسب و کار شما را بصورت قابل توجهی متحول نماید . ولی اگر با روشی مناسب و زیر ساختی قدرتمند انجام شود ، که در غیر اینصورت شما با یک رکود و تنزل تبلیغ و حرفه خود مواجه می شوید.به همین دلیل کانون بزرگ تبلیغاتی آپرین با کادری مجرب و حرفه ایی سعی بر این دارد تا با ارائه طرحی مهندسی در اتاق فکر کانون و طراحی برای شما بتواند برای شما این امکان را بووجود بیاورد که کار و حرفه خود را با استفاده از این تبلیغ به جایگاهی که خواستار آن هستید برساند  و شما را در این راه همراهی بکند.

از مزایای تبلیغات محیطی می توان به نکات زیر اشاره کرد:

  • به علت انکه در دید عموم می باشد بهترین گزینه تبلیغ می باشد چون تنها گزینه ایی از تبلیغ می باشد که تکرار بیش از یک بار را می تواند شامل شود.
  • برای معرفی کالا و خدمات جدیدی که وارد بازار شده ابزار مناسبی می باشد.
  • از این ابزار می توان در مراکز تصمیم گیری مردم استفاده کرد تا مشتری را به سمت و جهت مورد نظر سوق دهد.
  • فروش کالا را با این ابزار می توان افزایش داد.